Z-IP

Informační systém Z-IP slouží k příjmu objednávek žaluzií či sítí proti hmyzu přes web portál nebo zápisem v kanceláři, jejich evidenci, s následným zpracování ve výrobním modulu přenosem do výrobních strojů nebo tiskem sestav pro ruční výrobu. Umožňuje přiřazování zakázek na kompletaci, evidenci při balení a expedici zakázky. Výrobní proces lze ukončit přenosem dat do ekonomického programu pro fakturaci.

Před spuštěním systému do výroby je nutné provést zápis a nastavení součástí, produktů, zaměstnanců, zákazníků, přístupových práv, číselníků barev, strojů a oblastí dodání.

Produkt

Základním stavebním kamenem celého systému je vytvoření PRODUKTU (typu žaluzie či sítě, který bude systém dále zpracovávat).

Z-IP - vytvoření/editace produktu

Z-IP - vytvoření/editace produktu

Tato část software je velmi detailně propracována a umožňuje podrobnou specifikaci jednotlivých produktů s přesným kusovníkovým rozpisem na jednotlivé SOUČÁSTI. Uživatel zde definuje, z čeho se produkt skládá, za jaké ceny součásti nakupuje a dle jakého klíče se součásti do produktu přidávají. Je možné definovat speciální příplatky. Systém ze zadaných údajů vytvoří tabulku s přesně spočítanými náklady na produkt dle rozměrů.

Z-IP - rozpis součástí produktu

Z-IP - rozpis součástí produktu

Součásti

Příklad editace součásti žaluzie:

Z-IP - editace součásti produktu

Z-IP - editace součásti produktu

Zaměstnanci

Každému ze zaměstnanců lze velmi přesně, po jeho zaevidování do systému, specifikovat jeho přístupová práva v celém systému. Celkem přes 100 různých definovaných přístupových práv.

Z-IP - editace zaměstnance a jeho práv

Z-IP - editace zaměstnance a jeho práv

Vytvoření zakázky (objednávky)

Pro vytvoření zakázky je nutné vyplnit formulář NOVÁ ZAKÁZKA. Po vybrání objednávaného produktu, vyplnění hlavičky a uložení se přidávají jednotlivé položky. V jednotlivé zakázce lze zadat pouze jeden produkt. Tedy pokud v jednom bytě montér změří dva typy žaluzií, musí vypsat dvě samostatné zakázky. Zákazník (montér) přes web portál vidí na svém počítači podobnou obrazovku, pouze některá tlačítka a okna nemůže editovat. Jiné části systému zákazníkovy nejsou přístupné.

Při definici jednotlivých položek (žaluzií či sítí) se postupně zapíše rozměr, počet kusů, barevné provedení, typ ovládání apod. Pokud je objednáváno více položek stejného barevného provedení je vhodné označit nad tlačítky ULOŽ funkci zapamatovat hodnoty pro další zadávání položky. Pokud tato funkce není označena systém nabídne další položku v bílé barvě.

Po zapsání všech položek je vidět na zakázce souhrn všech informací. Hlavička, jednotlivé položky, jejich jednotkové ceny, celkovou cenu, popř. slevu, kterou má daná firma na tento produkt přidělenu, celkové množství kusů a m2. Stisknutím tlačítka OBJEDNEJ je zakázka odeslána na firemní server. Její potvrzení provádí pracovník pověřený příjmem zakázek ve firmě. Až poté zákazník na svém počítači vidí zakázku s potvrzeným datem dodání.

Z-IP - editace zakázky

Z-IP - editace zakázky

Z-IP - editace položky zakázky

Z-IP - editace položky zakázky

Výroba

S modulem VÝROBA pracuje vedoucí výroby, který určuje pořadí zakázek. Zakázky se řadí dle data, do kterého musí být vyrobeny. Dále je možné zakázky řadit dle dalších kritérií.

Z-IP - určení pořadí zakázek

Z-IP - určení pořadí zakázek

Poté je možné vytisknout výrobní průvodky nebo pracovat se zakázkami pouze s pomocí informací v elektronické podobě, pokud jsou na pracovištích rozmístněny PC terminály.

Vytištěná průvodka může obsahovat čárový kód, kterým lze načíst do výrobních strojů parametry položky. Načítání dat může být přímé bez papírové výrobní průvodky.

Z-IP

Pracovník u stroje vybaveného terminálem odesílá data do stroje přímo z obrazovky PC terminálu.

Pokud je pracoviště vybaveno pouze strojem, který není schopen načítat data (starý stroj nebo ruční nástroj) čte pracovník informace přímo z obrazovky. Po provedení pracovní operace potvrdí její ukončení.

Z-IP

Po nastříhání lamel aprofilů je zakázka na pracovišti kompletace připravena k přidělení. Po přihlášení se na PC terminálu se kompletařce objeví toto okno:

Z-IP

Po klepnutí na tlačítko "vzít další" jí systém nabídne první nezkompletovanou zakázku v pořadí.

Z-IP

Současně bude na připojené tiskárně vytisknuta výrobní průvodka, podle které bude pracovnice žaluzii kompletovat. Poté se odhlásí ze systému.

Po dalším přihlášení se systém dotazuje, zda byla dříve přidělená zakázka dokončena.

Z-IP

Po potvrzení systém přidělí další zakázku.

Balení

Zkompletovanou zakázku balič načte pomocí čárového kódu na průvodce.

Z-IP

Po načtení čárového kódu se na obrazovce objeví detaily zakázky. Pokud je zakázka kompletní, vytiskne balič štítek pro nalepení na balík.

Z-IP

Dále bude možné připojit modul EXPEDICE pro evidenci expedovaných zakázek s tiskem sběrných či dodacích listů.

Další vlastnosti

Systém je připraven pro evidenci mezd pracovníků podílejících se na zhotovení výrobků. Dalšími produkty, které bude možné v systému zpracovávat, budou vertikální žaluzie, předokenní rolety, venkovní žaluzie, látkové roletky. Pro zákazníky, kteří vlastní stroje na lamelu řady ß nebo γ, je připravován modul pro výrobu šikmých, kulatých či jinak atypických žaluzií.

Kde nás najdete?

ZEBR s.r.o., Milovice 178, 691 88, Česká republika

 • Navštivte nás Navštivte nás
  ZEBR s.r.o.
  Milovice 178, 691 88
 • Napište nám Napište nám
  Naše e-mailová adresa:
  info@zebr.cz
 • Zavolejte nám Zavolejte nám
  Telefon: +420 519 515 810
  Mobil: +420 777 753 551
menu