S cílem zajistit kvalitní servis našich výrobků a stále zlepšovat podmínky pro spokojenost zákazníků stanovujeme následující postup:

Snahou naší firmy je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší a nejrychlejší služby a umožnit tak plné využití námi dodaných výrobků. Vaše stanovisko event. doporučení na další zlepšení rádi uvítáme.

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ PRO ROK 2019:

Tuzemsko:

servisní hodina vlastního pracovního výkonu - mechanické práce 1.270 Kč/hod/osoba
servisní hodina vlastního pracovního výkonu - programátorské práce 2.310 Kč/hod/osoba
příplatek za práci v sobotu 50 %/hod/osoba
příplatek za práci v neděli a svátek 100 %/hod/osoba
čas strávený na cestě 525 Kč/hod/osoba
dopravné (osobní automobil) 11 Kč/km
dopravné (dodávkový automobil) 17 Kč/km

Zahraničí:

servisní hodina vlastního pracovního výkonu - mechanické práce 81 €/hod/osoba
servisní hodina vlastního pracovního výkonu - programátorské práce 150 €/hod/osoba
příplatek za práci v sobotu 50 %/hod/osoba
příplatek za práci v neděli a svátek 100 %/hod/osoba
čas strávený na cestě 26,25 €/hod/osoba
dopravné (osobní automobil) 0,55 €/km*
dopravné (dodávkový automobil) 0,8 €/km*
dopravné (letecky) dle skutečných nákladů

(* mýtné, celní a dálniční poplatky budou přiúčtovány)

V Milovicích 1. 1. 2019

Ing. Radek Jánský, ředitel společnosti